Veranderingen in de BTW wetgeving juli 2021

Er is al veel over geschreven hierbij een zo kort mogelijke toelichting. Er komen 2 vrijwillige regelingen waarvoor je, je apart moet aanmelden.

Veranderingen in de BTW wetgeving juli 2021, administratie@kennispunt.eu, Kennispunt e-Commerce omzetbelasting specialisten

Bestemmingsland principe

Allereerst zal de omzetbelasting in principe geheven worden in de lidstaat van bestemming en op basis van de daar geldende Btw-tarieven.  Dat is nu al zo als je de afstandsdrempel overschrijd of hiervan afziet. Vanaf juni 2021 vervalt het systeem van afstandsdrempels en is BTW altijd verschuldigd in het land waar de koper gevestigd is, behalve als je een kleine e-commerce ondernemer bent die onder een omzetdrempel van 10.000 euro per jaar blijft én je slechts in één EU-land gevestigd bent. In dat geval is de BTW verschuldigd  aan het EU-land waar het transport begint ( de vestigingsplaats van de verkoper zijn in de meeste gevallen).

One stop shop

Het bestaande beperkte MOSS -systeem wordt uitgebreid tot een algemeen OSS (“One stop shop”)-systeem dat niet meer beperkt is tot leveranciers van elektronische diensten, maar dat ook geldt voor de afstandsverkopen van goederen en diensten. Vanaf juni 2021 kunnen alle webshops met andere woorden genieten van dit vereenvoudigde systeem.

Let op! De omzet die je aangeeft via het OSS portaal is: B2C verkopen waarbij de koper in een ander land is gevestigd dan het verzendland.

Daarnaast zal er in de toekomst altijd omzetbelasting verschuldigd zijn op aankopen door consumenten van diensten en goederen die afkomstig zijn vanbuiten de EU. Tot 1 juli 2021 waren zendingen met een waarde tot 22 euro vrijgesteld van omzetbelasting. Ook deze zendingen zullen dan belast worden.

Invoer One Stop Shop

Vervolgens komt er een nieuw systeem voor de ondernemers die goederen van buiten de EU invoeren. Als je als online handelaar goederen van buiten de EU invoert met een intrinsieke waarde van maximaal 150 euro, kan gebruik maken van het IOSS (“Invoer One Stop Shop”)-systeem. Dit zorgt ervoor dat je alleen in het land van aankomst (meestal het land waar jouw bedrijf gevestigd is), een omzetbelasting-aangifte moet doen. De invoer zelf is vrijgesteld van omzetbelasting. 

De IOSS is evenals de OSS niet verplicht, maar wanneer je dit niet toepast zal de invoer dus wel onderworpen zijn aan omzetbelasting. De online verkoper kan de invoer-omzetbelasting dan innen bij de persoon voor wie de goederen bestemd zijn, vaak zal dit dan gebeuren door de pakketbezorger.

Vragen over OSS of IOSS neem contact op met Kennispunt

het IOSS systeem, Invoer One Stop Shop. Kennispunt, administratie@kennispunt.eu

Bereid je nu voor!

Aandachtspunten voor de webshop

Als webshopeigenaar moet je de Btw-regels goed kennen en zorgen dat je bedrijf en webshop klaar zijn om rekening te houden met verschillende Btw-regimes.  Door het wegvallen van de BTW drempels, is potentieel élke verkoop via je webshop aan een buitenlandse klant onderworpen aan een ander Btw-tarief dan de Nederlandse.  Het is jouw verantwoordelijkheid als webshopeigenaar om ervoor te zorgen dat bij elke verkoop de juiste BTW wordt gerekend.  Doe je dit niet dan riskeer je controles en boetes van de lokale belastingdiensten..

Er is nog een aandachtspunt voor webshops.  Consumentenwetgeving verplicht je om aan consumenten steeds de juiste prijs inclusief BTW te tonen.  Als je, je met jouw webshop richt op klanten uit de EU, moet je er rekening mee houden dat je op basis van de locatie van de klant (op basis van IP-adres of andere locatiegegevens?) het juiste Btw-tarief laat zien.  Om dat te kunnen doen moet je de locatie van je bezoeker kunnen bepalen, iets wat meestal cookiebased zal gebeuren. De BTW wetgeving heeft dus impact op het cookiebeleid op je website, want cookies die locaties bepalen zal je wellicht als strikt noodzakelijk kunnen beschouwen (als je de locatiedata uitsluitend gebruikt voor aangepaste prijsnotatie voor de BTW bepaling tenminste).

Het alternatief als webshop is dat je slechts één prijs toont, inclusief Nederlandse BTW, maar dat je zelf de BTW verschillen achter de schermen verrekent.  Let daar echter mee op! Dit kan jouw product in bepaalde landen duurder maken dan lokale concurrenten of het kan ongewenst jouw winstmarge negatief beïnvloeden

Kennispunt dienstverlening

Kennispunt verzorgt al jou omzetbelasting verplichtingen binnen de EU. Vragen over de nieuwe regelgeving neem contact met ons op!

Het blijft verplicht om je in een warehouseland te registreren voor de omzetbelasting! Kennispunt kan je hiermee van dienst zijn. Daarnaast is het verstandig om je aan te melden voor de OSS regeling en als je veel pakketjes onder de €150 direct door de leverancier buiten de EU aan jou consumenten klanten laat versturen ook voor de IOSS. Kennispunt kan je hiermee helpen en ook jou OSS aangiften verzorgen.

Meer weten bel 06 248-66 797 of mail naar administratie@kennispunt.eu

Kennispunt omzetbelasting- Amazon- PAN europese omzetbelasting- OSS- IOSS- btw- VAT, administratie@kennispunt.eu

Over

You may also like...

Uw e-mail bericht wordt niet gepubliceerd. Naam en e-mail velden zijn verplicht