Modernisering van de BTW voor cross-border e-commerce

Vooruit kijkend naar de nieuwe regelgeving vanaf 2021 zodat je, je hierop kan voor bereiden

Op 1 januari 2021 zullen de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) ingrijpende hervormingen doorvoeren in de Btw-verplichtingen voor B2C-e-handelaren en -markten.

Eén enkele BTW-aangifte voor e-commerce in de EU?

Wanneer de hervormingen in werking treden, zullen de bestaande vereenvoudigingen van de “drempels voor verkoop op afstand” worden ingetrokken. Dit zal gepaard gaan met de uitrol van één enkele EU-btw-aangifte voor de intra communautaire levering van goederen op afstand wanneer de lidstaat van de consument en de lidstaat van de leverancier verschillend zijn, One Stop Shop (“OSS”).

Verkopers die goederen vanuit hun eigen land naar klanten in de hele EU verzenden, kunnen ervoor kiezen om OSS te gebruiken om al hun verkopen in de hele EU te melden. Dit is in plaats van de huidige verplichting om in elk land BTW te registreren zodra de verkoper de desbetreffende nationale drempel voor verkoop op afstand heeft overschreden.

Implicaties: Het is belangrijk op te merken dat er tot 2021 geen actie nodig is. Na 2021 zullen sommige e-commerce verkopers hun buitenlandse BTW-registraties kunnen sluiten. Zij kunnen in plaats daarvan een driemaandelijkse OSS-aangifte voor de belastingdienst van hun eigen land invullen. Verkopers van buiten de EU kunnen ook gebruik maken van OSS. OSS zal een lijst bevatten van de verkopen per EU-land, het gebruikte BTW-percentage en de verschuldigde BTW. Deze BTW moet worden betaald aan het belastingkantoor van het thuisland.

Opmerking: Verkopers die voorraden aanhouden in magazijnen in andere EU-landen zullen na de hervormingen van 2021 nog steeds buitenlandse BTW moeten blijven registreren. De binnenlandse verkopen de B2B verkopen en de IC leveringen moeten nog steeds worden aangegeven in het land van waaruit wordt verzonden! Dit geldt ook voor verkopers die gebruik maken van het Fulfilment by Amazon (FBA) programma. Er zullen uitzonderingen zijn voor verkopers die gebruik maken van marktplaats-facilitators.

Heb je vragen over dit artikel neem contact op met Kennispunt via https://www.kennispunt.eu/contact/  of bel met 00316-24866797 of neem contact op via onze Slack: join_slack_kennispunt

Het dichten van de maas in de btw-vrijstelling bij invoer – import ‘Green Channel’.

Vanaf januari 2021 wordt de BTW-vrijstelling van 22 euro voor kleine pakketten die in de EU worden ingevoerd voor levering aan de consument, ingetrokken. In plaats daarvan moet de btw op het verkooppunt worden aangerekend voor zendingen die niet meer dan 150 euro bedragen. Deze BTW kan worden aangegeven en betaald via een nieuwe indiening, de ‘Import One Stop Shop’ (IOSS).

Dit zorgt voor een efficiëntere fast-track, oftewel ‘Green Channel’, snelle en eenvoudige inklaring.

Implicaties: Vanaf 2021 zullen EU-verkopers niet langer worden benadeeld op het gebied van de prijs, aangezien niet-EU-verkopers op alle ingevoerde goederen BTW moeten aanrekenen. Verkopers van buiten de EU zullen zich in slechts één EU-lidstaat voor het IOSS moeten registreren om de BTW op de betrokken invoer van zendingen van minder dan 150 euro aan te geven. Dit staat bekend als de “niet-Unie-regeling”. Verkopers van buiten de EU zullen echter ten minste één regelmatige BTW-registratie in één lidstaat van de Unie nodig hebben. Er zijn gevallen waarin een faciliterende marktplaats (zie de regels van de marktplaats die als leverancier wordt beschouwd), of leveringsdienst kan ingrijpen om de btw te melden en te betalen. Als een verkoper ervoor kiest om geen gebruik te maken van het IOSS, zal de klant de bezorger of douaneagent moeten betalen om toegang te krijgen tot zijn goederen.

Marktplaatsen worden de veronderstelde verkoper en de BTW-ontvanger

De hervormingen van 2021 zullen ertoe leiden dat marktplaatsen die grensoverschrijdende verkoop aan consumenten via derden vergemakkelijken, in bepaalde gevallen de “veronderstelde verkoper” worden. Dit wordt ook wel de volledige aansprakelijkheidsregeling genoemd. Deze marktplaats BTW-aansprakelijkheid strekt zich uit tot productaansprakelijkheid.

De EU heeft “faciliteren” gedefinieerd als “elektronische platforms die verkopers en consumenten helpen om samen te komen en een overeenkomst voor de levering van goederen op grensoverschrijdende basis te sluiten”. De nieuwe “deemed supplier”-regeling zal van toepassing zijn in twee gevallen waarin de marktplaats een B2C-verkoop vergemakkelijkt: bij invoer van niet meer dan 150 euro en bij grensoverschrijdende of binnenlandse transacties op afstand voor verkopers van buiten de EU, ongeacht de waarde ervan. Er is ruimte voor de markt om van deze regeling af te zien, en de btw-verplichtingen moeten worden overgedragen aan het leveringsbedrijf van de verkoper.

Implicaties: Na 2021 worden de marktplaatsen verantwoordelijk voor het aanrekenen en innen van BTW op veronderstelde verkooptransacties. De marktplaats neemt echter geen productaansprakelijkheid of wettelijke verplichtingen op zich. Bij invoer van niet meer dan €150 zal de marktplaats in plaats van de invoer BTW in rekening brengen aan de klant bij het verkooppunt en deze BTW aangeven in plaats van aan de verkoper. Zowel EU- als niet-EU-verkopers zullen profiteren van lagere BTW-verplichtingen en kunnen zich in sommige EU-landen wellicht uitschrijven.

Heb je vragen over dit artikel neem contact op met Kennispunt via https://www.kennispunt.eu/contact/  of bel met 00316-24866797 of neem contact op via onze Slack: join_slack_kennispunt

Over

You may also like...

Uw e-mail bericht wordt niet gepubliceerd. Naam en e-mail velden zijn verplicht