Als webshopeigenaar moet je de Btw-regels goed kennen en zorgen dat je bedrijf en webshop klaar zijn om rekening te houden met verschillende Btw-regimes. Door het wegvallen van de BTW drempels, is potentieel élke verkoop via je webshop aan een buitenlandse klant onderworpen aan een ander Btw-tarief dan de Nederlandse. Kennispunt begeleidt je bij deze opgave om te zorgen dat jij compliant bent!