Als webshopeigenaar moet je de Btw-regels goed kennen en zorgen dat je bedrijf en webshop klaar zijn om rekening te houden met verschillende Btw-regimes. Door het wegvallen van de BTW drempels, is potentieel élke verkoop via je webshop aan een buitenlandse klant onderworpen aan een ander Btw-tarief dan de Nederlandse. Kennispunt begeleidt je bij deze opgave om te zorgen dat jij compliant bent!

Vooruit kijkend naar de nieuwe regelgeving vanaf 2021 zodat je, je hierop kan voor bereiden Op 1 januari 2021 zullen de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) ingrijpende hervormingen doorvoeren in de Btw-verplichtingen voor B2C-e-handelaren en -markten. Eén enkele BTW-aangifte voor e-commerce in de…