Corona

Op zoek naar ondersteuningsmogelijkheden om de huidige crisis door te komen. Kennispunt/ CijferAdvies Almelo helpt u graag bij deze uitdaging.

Stand van zaken op 31.03.2020

De persconferentie van het kabinet van gisteravond maakte ons pijnlijk duidelijk dat de coronamaatregelen zeker nog tot 28 april verlengd worden. Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Hieronder hebben we de nodige adviezen en mogelijkheden voor u gebundeld. 

BTW en loonbelasting

De aangifteplicht voor zowel de omzetbelasting als loonbelasting blijft bestaan. Wij kunnen de aangifte(s) voor u indienen. Wanneer u de belastingaanslag niet kunt voldoen en u daardoor een naheffingsaanslag riskeert, verzorgen wij de aanvraag voor uitstel van betaling bij de Belastingdienst.

Een uitstel van betaling geldt voor 3 maanden. Mocht deze periode van 3 maanden te kort zijn, kunnen wij via een zogenoemde derdenverklaring (voor zover ons tot op heden bekend) voor u een langere termijn proberen aan te vragen.

Naast uitstel van betaling, is het ook raadzaam om betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst. Deze melding van betalingsonmacht zorgt ervoor dat de bestuurder niet hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de belastingschuld. Wij adviseren om betalingsonmacht altijd te melden, ondanks dat de Belastingdienst hierover op dit moment nog geen uitsluitsel heeft gegeven.

De melding betalingsonmacht moet binnen 14 dagen na de uiterste betaaldatum van de aangifte omzetbelasting of loonbelasting worden gedaan. Mocht dit nodig zijn, laat het ons weten. Ook dit kunnen wij voor u in orde maken.

Voor extra informatie over bovenstaande verwijzen wij u naar de onderstaande link:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Noodloket tegemoetkoming schade COVID-19:

Het Noodloket bij de Rijksoverheid is vanaf afgelopen vrijdag geopend. Houd er rekening mee dat u wellicht niet gelijk door de aanvraag heen komt, aangezien het erg druk is.

Wat houdt het noodloket in?

Hier kunnen de bedrijven die in eerste instantie het hardst getroffen zijn door de coronacrisis, een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen. Twijfelt u of u hiervoor in aanmerking komt? Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (zie link hieronder) kunt u een check doen aan de hand van Kamer van Koophandel-nummer.

U kunt met behulp van uw DigiD-code of eHerkenning niveau 1 inloggen. Indien u geen DigiD-code of eHerkenning niveau 1 hebt, kunt u deze via onderstaande links aanvragen. De Rijksoverheid heeft laten weten, dat zij ernaar streven om binnen 14 dagen het bedrag over te maken. Door de grote toestroom van aanvragen kan dit echter langer duren.

Meer informatie vindt u op:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://digid.nl/aanvragen
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/betrouwbaarheidsniveaus/eherkenning-niveau-1

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW):

Momenteel is de regeling nog niet actief. Om die reden kunnen wij nog geen aanvragen voor u doen. De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. Het UVW werkt eraan om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. Het streven is dat vanaf aanstaande maandag 6 april de aanvragen voor de NOW gedaan kunnen worden via de site van het UWV. Uiteraard kunnen wij dit voor u verzorgen.

Meer informatie vindt u op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx

DGA en NOW

Op de vraag of een directeur-grootaandeelhouder (DGA) recht heeft op de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW), kunnen wij u het volgende berichten. Helaas blijkt dat de DGA, die geen werknemerspremies voor de sociale verzekeringen afdraagt, geen tegemoetkoming krijgt voor zijn of haar loon. De Noodmaatregel is alleen van kracht voor werkgevers met personeel in loondienst.

een samenvatting van de NOW regeling, Die gisteren werd goedgekeurd.

https://www.xperthractueel.nl/content/uploads/2020/04/XpertHR_webinarcorona_010420.pdf

Oproepkrachten

Vanuit de overheid wordt een beroep op werkgevers gedaan om oproepkrachten door te betalen:

  • voor de gewerkte uren over de maand maart; of
  • een gemiddelde van de afgelopen 3 maanden.

Wanneer een werkgever er door omstandigheden toch niet voor kiest om loon door te betalen, kan een oproepkracht een beroep doen op het UWV om een WW-uitkering aan te vragen.

Bbz aanvragen bij de gemeente

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Deze regeling kunt u via de website van uw (woon)gemeente aanvragen. Let op: voor de aanvraag hebt u een DigiD-code nodig.

Meer informatie vindt u op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo

https://krijgiktozo.nl/

of op de site van uw gemeente.

Tot slot

Maak voor uzelf inzichtelijk wat u de komende tijd aan uitgaven en inkomsten hebt. Eventueel kunt u een lening aanvragen bij uw bank of kredietverstrekker of een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen bij uw gemeente van maximaal € 10.517,00. U moet er wel rekening mee houden dat de betreffende instelling waar u een lening aanvraagt, kan vragen om cijfers die inzichtelijk maken hoe u ervoor stond vóór de uitbraak van het coronavirus. Indien u cijfers moet overleggen, kunnen wij u hiermee helpen.

Wellicht ten overvloede adviseren wij u: houd contact met uw crediteuren en debiteuren. Maak enerzijds duidelijke afspraken over hoe u uw verplichtingen tijdens de coronacrisis kunt nakomen en overleg anderzijds met u klanten over de gelden, die u van hen tegoed hebt.

Uiteraard weet niemand hoelang de onzekerheid omtrent het coronavirus blijft bestaan. In ieder geval kunt u altijd op ons terugvallen voor uw administratieve zaken.

Wij wensen u het allerbeste in deze roerige tijden. Waar nodig zijn wij er voor u! Bel ons!

Over

Reacties gesloten.