Kennispunt 0546-467895, E-mail adminstratie@kennispunt.nl

Nieuws

Wettelijk verplicht cliëntonderzoek

Wettelijk verplicht cliëntonderzoek

De Wwft verplicht het doen van een cliëntenonderzoek en de meldingsplicht in ieder geval bij:

  • werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening
  • het voeren van administraties
  • belastingadvies
  • het invullen van belastingaangiften (m.u.v. heel eenvoudige aangiften)
  • nieuwe soorten dienstverlening zoals ‘tax assurance’

Het cliëntenonderzoek bestaat uit het identificeren van de cliënt en de verificatie van diens identiteit. De cliënt is de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een transactie laat uitvoeren. Lees alles ..