Kennispunt 0546-467895, E-mail adminstratie@kennispunt.nl

Nieuws

BTW over oninbare vorderingen

BTW over oninbare vorderingen; vraag de btw in 2018 terug!

Kennispunt administratiekantoor- boekhouden -diverse boekhoudpakketten mogelijk

Vanaf 2018 wordt het recht op teruggaaf van btw over oninbare vorderingen gemakkelijker. Dit komt door een wijziging in de btw-regels die per 1-1-2017 is ingegaan.

Een belangrijke wijziging is dat recht op teruggaaf automatisch ontstaat uiterlijk één jaar nadat de factuur opeisbaar is geworden. Als je in de factuur geen betalingstermijn hebt vermeld, is het bedrag 30 dagen na ontvangst opeisbaar volgens de wettelijke betalingstermijn.

btw over oninbare vorderingen van voor 2017

Voor btw over oninbare vorderingen die opeisbaar zijn geworden in 2016 of eerder geldt overgangsrecht. Voor die vorderingen wordt de termijn van één jaar geacht te zijn ingegaan op 1-1-2017.

Voorbeeld: Stel je hebt een factuur uit 2015 waarvan de betaaltermijn afliep op 15-7-2015. Daarvoor gaat de termijn van één jaar in op 1-1-2017. Dus vanaf 1-1-2018 mag je de btw over die vordering terugvragen van de Belastingdienst.

Hoe vraag je de btw over oninbare vorderingen terug?

Je kunt de btw over oninbare vorderingen terugvragen via de normale btw-aangifte. Hiervoor kan je kiezen uit 2 manieren voor teruggaaf van btw over oninbare vorderingen:

  • aftrekbare voorbelasting bij vraag 5b van de aangifte,
  • negatieve omzet bij vraag 1a of 1b.

Als later (een deel van) de oninbaar geachte factuur alsnog wordt betaald, ben je de btw over dat bedrag weer verschuldigd.

Let op: Als je een akkoord hebt gesloten met je afnemer om de vordering gedeeltelijk prijs te geven, mag je de btw niet terugvragen, ook niet gedeeltelijk.

 

Meer weten over dit onderwerp of over het voeren van de bedrijfsadministratie neem contact op met Kennispunt/ CijferAdvies Almelo