Kennispunt 0546-467895, E-mail adminstratie@kennispunt.nl

Nieuws

183 dagenregeling

Bij de belastingheffing over inkomsten uit dienstbetrekking bij grensoverschrijdende werkzaamheden rijst al snel de vraag welk land de belasting kan heffen: het woonland of het werkland. Bij die toets is de 183-dagenregeling een belangrijk criterium.

Als de werknemer niet meer dan 183 dagen in het werkland verblijft, mag het woonland in beginsel belasting heffen. Welke dagen tellen mee voor dit criterium?De Hoge Raad heeft die vraag onlangs beantwoord: de 183-dagentoets is niet beperkt tot echte werkdagen in de werkstaat, ook andere dagen waarop de werknemer in het werkland verblijft en die enig verband houden met zijn werkzaamheden tellen mee. Denk aan zaterdagen, zondagen, nationale feestdagen en dergelijke. Deze physical-presence methode biedt mogelijkheden om de belastingheffing over internationale inkomsten uit dienstbetrekking te optimaliseren aan de andere kant biedt deze uitspraak ook handvatten om overschrijding van het aantal dagen te voorkomen.

 

Kennispunt helpt u graag verder neem contact op met uw Kennispunt adviseur Marco van Houttum

 

 

 

Deskundige financiële, fiscale en juridische ondersteuning op een persoonlijke en betrokken wijze. Ontdek wat Kennispunt voor u kan doen.