Kennispunt 0546-467895, E-mail adminstratie@kennispunt.nl

Tag : Kennispunt

Cryptovaluta in de aangifte inkomstenbelasting

Cryptovaluta in de aangifte inkomstenbelasting

Een actueel onderwerp in de aangifte inkomstenbelasting is cryptovaluta. Virtuele betaalmiddelen, zoals bitcoins, vertegenwoordigen een bepaalde waarde. Cryptovaluta kunt u – net als euro’s – gebruiken om betalingen mee te doen. Als waarde geldt de waarde in het economische verkeer op de peildatum. Hierbij moet uw

Continue Reading –

183 dagenregeling

Bij de belastingheffing over inkomsten uit dienstbetrekking bij grensoverschrijdende werkzaamheden rijst al snel de vraag welk land de belasting kan heffen: het woonland of het werkland. Bij die toets is de 183-dagenregeling een belangrijk criterium.
Als de werknemer niet meer dan 183 dagen in het werkland verblijft, mag het woonland in beginsel belasting heffen. Welke

Continue Reading –

Wettelijk verplicht cliëntonderzoek

Wettelijk verplicht cliëntonderzoek

De Wwft verplicht het doen van een cliëntenonderzoek en de meldingsplicht in ieder geval bij:

werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening
het voeren van administraties
belastingadvies
het invullen van belastingaangiften (m.u.v. heel eenvoudige aangiften)
nieuwe soorten dienstverlening zoals ‘tax assurance’

Het cliëntenonderzoek bestaat uit het identificeren van de cliënt

Continue Reading –