Kennispunt 0546-467895, E-mail adminstratie@kennispunt.nl

Tag : Kennispunt Duitsland

183 dagenregeling

Bij de belastingheffing over inkomsten uit dienstbetrekking bij grensoverschrijdende werkzaamheden rijst al snel de vraag welk land de belasting kan heffen: het woonland of het werkland. Bij die toets is de 183-dagenregeling een belangrijk criterium.
Als de werknemer niet meer dan 183 dagen in het werkland verblijft, mag het woonland in beginsel belasting heffen. Welke

Continue Reading –

Duitse webshop

Verkopen aan Duitsland

Duitsland is zo’n negenenhalf keer groter dan Nederland en heeft ongeveer vijfmaal zoveel inwoners. Daarnaast behoren Duitsers tot de grootste online shoppers van Europa. Een grote afzetmarkt voor je webwinkel dus, die letterlijk naast de deur ligt. Maar Duitsland kent ook grote onderlinge verschillen en een wetgeving die

Continue Reading –