Kennispunt 0546-467895, E-mail adminstratie@kennispunt.nl

Tag : bouwen in Duitsland

183 dagenregeling

Bij de belastingheffing over inkomsten uit dienstbetrekking bij grensoverschrijdende werkzaamheden rijst al snel de vraag welk land de belasting kan heffen: het woonland of het werkland. Bij die toets is de 183-dagenregeling een belangrijk criterium.
Als de werknemer niet meer dan 183 dagen in het werkland verblijft, mag het woonland in beginsel belasting heffen. Welke

Continue Reading –