Kennispunt 0546-467895, E-mail adminstratie@kennispunt.nl

Author:

Wettelijk verplicht cliëntonderzoek

Wettelijk verplicht cliëntonderzoek

De Wwft verplicht het doen van een cliëntenonderzoek en de meldingsplicht in ieder geval bij:

  • werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening
  • het voeren van administraties
  • belastingadvies
  • het invullen van belastingaangiften (m.u.v. heel eenvoudige aangiften)
  • nieuwe soorten dienstverlening zoals ‘tax assurance’

Het cliëntenonderzoek bestaat uit het identificeren van de cliënt en de verificatie van diens identiteit. De cliënt is de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een transactie laat uitvoeren. Lees alles ..

1 juli 2017 Zoll meldingen verplicht via portal

Let op: Melding Zoll vanaf 1 juli uitsluitend online!

Indien u werkzaamheden uitvoert in Duitsland die vallen onder bouwwerkzaamheden dient u uw werknemers bij de Duitse douane aan te melden.

Kennispunt administratiekantoor voor al uw Duitse verplichtingen

Sinds 1 januari 2017 is het reeds mogelijk een digitale melding te doen bij de Duitse douane. Vanaf 1 juli kan dit alleen nog maar via het Online Meldeportal Zoll

Hierbij nog een link naar de website van de Zoll

Meer weten of hulp nodig bij het aanmelden of andere verplichtingen neem contact op met Kennispunt

BTW bij gebruik consignatiemagazijn

Verkoopt u producten vanuit Nederland naar een klant in Duitsland en maakt u hierbij gebruik van een consignatiemagazijn dan gelden met betrekking tot de btw de volgende regels.

tax- calculator Bel mij

Op basis van een uitspraak van het Bundes Finanz Hof ; BFH, Urteil v. 16.11.2016, V R 1/16) Een levering is ook een verzendingslevering als het product via een consignatiemagazijn aan de klant wordt geleverd. Voorwaarde is dat de afnemer al vanaf de eerste verzending (naar het consignatiemagazijn) vaststaat.

Lees hier het hele artikel:

levering via consignatie magazijn en de btw

Meer weten over leveringen naar klanten binnen- of buiten de EU neem contact op met Kennispunt.

Ondernemers onvoldoende bekend met btw wetgeving

Uit onderzoek (pdf) onder 1.676 ondernemers blijkt dat ze vinden te weinig te begrijpen van de balans en de winst- en verliesrekening van hun eigen bedrijf. Ook blijkt dat zzp’ers en mkb’ers vinden dat ze onvoldoende grip op hun eigen onderneming hebben als het gaat om de langere termijn, omdat ze niet genoeg financieel inzicht hebben. Ook de BTW blijkt voor veel ondernemers nog geheimen te hebben. Lees hier het hele artikel

http://www.kennispunt.eu/

bron: 29 november 2016 Door redactie Rendement

Kennispunt ontzorgt en begeleidt ondernemers bij de fiscale en financiële kant van hun onderneming.Op transparante wijze zodat u zelf ook begrijpt wat er gebeurt en hoe uw onderneming er voor staat. Kijk voor meer informatie op de Kennispunt website of blader eens door de Kennispunt blogs; Financieel fit voor ondernemers en Kennispunt Duitsland

Voor uw BTW vragen heeft Kennispunt een nieuw informatiepunt vat.kennispunt.eu

Heeft u vragen over dit artikel? Neem contact op met Marco van Houttum van Kennispunt contact

 

Verkopen via Amazon FBA en de btw

Wie een eigen webshop heeft en daarnaast gebruik maakt van handige oplossingen zoals de Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) solutions doet er verstandig aan de btw verwerking hiervan van te voren goed te regelen. Gaat u ervan uit voor de eerste omzet gebruik te kunnen maken van de regeling afstandsverkopen dan kunt u bedrogen uitkomen.

tax- calculator

Op dit moment zijn er nog geen FBA centers in Nederland. Dat betekend dat u, uw producten eerst moet versturen naar een FBA center in bijvoorbeeld Duitsland. Hier komt de eerste btw horde al om de hoek kijken. U levert goederen aan een magazijn in het buitenland; dit is een intra communautaire levering. Deze ICL doet u aan u zelf! U maakt dus ook een intra communautaire verwerving maar dan wel in Duitsland. Hiervoor dient u een Duits btw nummer te hebben!

Vervolgens worden de gekochte producten vervoerd vanuit Duitsland. Dit is een Duitse levering, deze omzet moet u in Duitsland op uw btw aangifte vermelden.

Een voordeel van factureren met Duitse btw is er wel, u bent 2% goedkoper dan vanuit Nederland aangezien het hoogste btw percentage in Duitsland 19% is.

Meer weten of hulp nodig bij registratie en aangiften van Duitse btw neem contact op met Marco van Houttum Kennispunt contact

Umsatzsteuer-Compliance mit Amazon FBA

Aus umsatzsteuerlicher Sicht tätigt ihr mit der Übersendung euer Produkte in das Warenlager eine sogenannte innergemeinschaftliche Verbringung. Ihr verbringt Ware von einem EU-Land (z.B. Niederlande) in ein anderes (z.B. Deutschland). Da in der Europäischen Union (EU) alle Warenströme erfasst und dokumentiert werden müssen, um insbesondere die Hinterziehung von Umsatzsteuern zu verhindern, gibt es zahlreiche Regelungen.

Zusätzlich muss der Händler im Land des Warenlagers (z.B. Deutschland) den Eingang der Ware als sogenannten innergemeinschaftlichen Erwerb in seiner deutschen Umsatzsteuer-Voranmeldung erklären.

Haben die Finanzämter erst einmal entdeckt, dass die Umsatzsteuer nicht ordnungsgemäß abgeführt wurde, wird oft ein Steuerstrafverfahren eröffnet. Eine strafbefreiende Selbstanzeige ist dann nicht mehr möglich. Auch könnt ihr nicht darauf verweisen, dass ihr das ausländische Umsatzsteuerrecht nicht kennen konntet. Als Unternehmer seid ihr immer verpflichtet, euch vorab über eure steuerlichen Pflichten zu informieren.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem contact op met Marco van Houttum van Kennispunt contact

marcotrans

Duitsland Desk Kennispunt

Ondernemen in Duitsland

 

Contact

Deskundige financiële, fiscale en juridische ondersteuning op een persoonlijke en betrokken wijze. Ontdek wat Kennispunt voor u kan doen.

 

Duitse webshop

Verkopen aan Duitsland

Duitsland is zo’n negenenhalf keer groter dan Nederland en heeft ongeveer vijfmaal zoveel inwoners. Daarnaast behoren Duitsers tot de grootste online shoppers van Europa. Een grote afzetmarkt voor je webwinkel dus, die letterlijk naast de deur ligt. Maar Duitsland kent ook grote onderlinge verschillen en een wetgeving die op veel punten verschilt van de Nederlandse. Het is daarom belangrijk je goed voor te bereiden wanneer je als webwinkel wil starten met verkopen in Duitsland.

money-256319_1920

Het lijkt zo eenvoudig. Om vanuit Nederland te kunnen ondernemen in Duitsland hoef je alleen maar een Duitstalige website/ webshop op te zetten. Maar zo eenvoudig is het helaas niet! In Duitsland gelden andere regels die bovendien veel strenger worden gehandhaafd dan in Nederland.

Een Duitse website/ webshop moet aan diverse wettelijke eisen voldoen. Wat denk je van onderstaand, lang niet volledig, lijstje met Duitse juridische eisen?

  • Impressum
  • Haftungsausschluss (Disclaimer)
  • Datenschutzerklärung

Meer weten? Bel of mail ons.

Bouwwerkzaamheden uitvoeren in Duitsland

U heeft een aannemersbedrijf, u heeft een metaalbedrijf, u heeft een bedrijf in de afbouw, en vraagt zich af wat er komt kijken bij het aannemen van een Duitse opdracht.

slagboom-grens

Bent u zich bewust van hetgeen u ondertekend? De rechten en plichten die u heeft, denk ook aan aansprakelijkheid na beëindiging van de bouwopdracht. Het bouwcontract regelt de wettelijke verhoudingen tussen opdrachtgever en aannemer. In Duitsland spreekt men van een Werkvertrag. Wettelijk zijn een aantal zaken geregeld zoals aansprakelijkheid voor gebreken, oplevering van het werk, verjaring etc. Om risico’s vooraf goed te kunnen inschatten doet u er goed aan vooraf informatie in te winnen of de contracten voor te leggen aan een deskundige.

Houd rekening met het Duitse bouwrecht wat naast landelijk ook deels per deelstaat wordt geregeld. Levert u bouwproducten of prefab bouwdelen zorg dan dat uw contracten en Algemene Voorwaarden in orde zijn. Graag zijn wij u hierbij behulpzaam. Een goede voorbereiding van het uitvoeren van opdrachten in Duitsland is zowel juridisch als fiscaal beslist geen overbodige luxe.

Waar dient u nog meer rekening mee te houden voordat u in Duitsland begint. Voor bouw- en bouw gerelateerde opdrachten dient u zich in te schrijven bij de Handwerkskammer. Dit proces neemt enkele weken in beslag begin dan ook tijdig met de registraties of laat dit doen door een expert.

Dan kent Duitsland nog een bouwbelasting. Dit houdt kortweg in, indien u niet beschikt over een vrijstellingsverklaring dat uw opdrachtgever verplicht is 15% van de aanneemsom af te dragen aan de Duitse belastingdienst.

Stuurt u uw personeel op pad om de opdracht uit te voeren dan is bovenstaande slechts het topje van de juridische ijsberg. U krijgt dan te maken met de implicaties van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz  en de regelingen van het in- en uitlenen van werknemers (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) Graag zijn wij u behulpzaam bij het verzorgen van registraties en papierwerk bij de uitvoering van deze regelingen.

Tenslotte willen wij u niet onthouden van het feit dat tijdens de aanwezigheid in Duitsland uw werknemers moeten zijn voorzien van een A1/ E101 verklaring en dat u voor hen 14,50% vakantiegeld (stand 2016) dient af te dragen bij de Soka-Bau. Hoe dit werkt komen wij u graag in een gesprek uitleggen.

U begrijpt dat bovenstaande werkzaamheden niet binnen enkele dagen zijn afgerond dus heeft u plannen om in Duitsland opdrachten te gaan uitvoeren neem tijdig contact op met Kennispunt.

Kennispunt contact

Heeft u vragen over dit artikel? Neem contact op met Marco van Houttum van Kennispunt contact

 

Deskundige financiële, fiscale en juridische ondersteuning op een persoonlijke en betrokken wijze. Ontdek wat Kennispunt voor u kan doen.

Laat geen geld liggen- Btw terugvragen uit andere EU-landen

Nederlandse btw-ondernemers die in andere EU-landen veel kosten maken voor de onderneming laten jaarlijks vele miljoenen euro’s aan in het buitenland betaalde btw liggen, terwijl deze btw teruggevraagd kan worden. Doordat de verplichte btw-verleggingsregeling van kracht is denken ondernemers vaak dat aan hen geen btw meer in rekening wordt gebracht en dat ze dus ook niets terug kunnen vragen. Het tegendeel is waar.

tax- calculator

In principe wordt omzetbelasting geheven van de ondernemer die de levering of dienst verricht.  Maakt u als  Nederlandse ondernemer kosten in het buitenland waarin omzetbelasting is inbegrepen? Denk aan kosten voor verblijf, autohuur, brandstof, maar ook kosten voor toegangskaarten, deelname aan seminars, beurzen etc.

Hoe kan de ondernemer btw terugvragen?
De ondernemer kan de in het buitenland betaalde btw op verschillende manieren terugvragen:

De ondernemer kan er  voor kiezen om te kijken of de eigen boekhouder/accountant of fiscaal adviseur hierbij kan helpen.

Zelf de btw terugvragen is ook een optie. De Belastingdienst heeft een pagina (btw terugvragen uit andere EU-landen) waarop het een en ander wordt uitgelegd. Het daadwerkelijk terugvragen kan op de speciale internetsite van de Belastingdienst. Hierdoor hoeft de ondernemer niet aan te kloppen bij de buitenlandse overheid waar kosten inclusief omzetbelasting zijn gemaakt, maar kan dit eenvoudiger bij de Nederlandse Belastingdienst. Hoewel er Europese regels zijn om de teruggave in goede banen te leiden, hebben landen toch hun eigen uitzonderingen en extra regels. Deze uitzonderingen maken het lastig voor de ondernemer die in verschillende landen zaken doet.

Op tijd indienen van teruggaafverzoek
Niet onbelangrijk is de uiterste datum van het indienen van een teruggaafverzoek. Voor de in 2015 gemaakte kosten is de uiterste verzoekdatum 30 september 2016.

Meer informatie over teruggave verzoeken of ondersteuning bij uw teruggave verzoek bel Kennispunt +316248-66797 mailen kan ook neem contact op