Kennispunt 0546-467895, E-mail adminstratie@kennispunt.nl

Author:

New EU rules on VAT as of 2021

The hurdles to register in another EU country will as of 2021 be over with the One-Stop-Shop system, or maybe not so much as it looks like.

One-Stop-Shop and distance selling

A company than deals with VAT in its own country and in his own language. Please note that this will for B2C only. The B2B option will be valid as of 2022.

So this will be the end of all foreign registrations. No; as soon as the company delivers from another country as where it is based VAT will be processed from this country, when using an fulfilment centre in another EU country VAT will be obligated in that country.

VAT in 2021, Kennispunt

This sounds like a good deal doesn’t it? Well only for those who use the distance sales rule and sell out of their home country. For all those companies using in time fulfilment structures and ship their product out of other countries still have to deal with local tax offices and tax rules. And that is not all! As of 2021 all the different distance sales thresholds will disappear into one threshold of €10.000

Crossing over this EU threshold with all cross border sales to end user within the EU every sale over that threshold has to be taxed in that state where the shipment ends. Which will have to follow through the One Stop Shop.

Using foreign warehouses has direct effect on two kinds of transactions which at this moment cannot be dealt with through the One-Stop-Shop being: domestic supplies to end users in the country of the warehouse and inner community purchases when shipping goods from your home country to the foreign FBA warehouse.

E-platform liability

Next point is, E-platforms will be responsible for VAT from third country online sellers as of 2021. As of 2021 a fictive supply chain will be in place; the seller from a third country supplies to the e-platform, the platform supplies the customer. When the customer pays the platform will pay the vat.

So the E-platforms will be held liable for not paid vat to the tax office when they don’t hold a certificate of registration from this company at the tax office. This is already in place in Germany and will come in effect in 2019.

 

 

De afstandsverkopenregeling uitgelegd

De hoofdregel is dat bij B2C verkopen het bestemmingsland principe geldt. Om het voor kleine ondernemers en starters iets eenvoudiger te maken is de afstandsverkopen regeling ingevoerd. Tot aan de drempel mag u de verkopen in uw eigen land aangeven. Gaat u over de drempel van €35.000 of in Duitsland, Nederland, Luxemburg en het VK €100.000 (GBP70.000) dan dient u zich in dat land en vanaf dat moment te registreren voor de omzetbelasting en aangiften omzetbelasting te doen lees meer

Kennispunt administratiekantoor- boekhouden -diverse boekhoudpakketten mogelijk

Lage btw tarief naar 9%

Het kabinet wil het lage BTW-tarief van 6% per 1 januari 2019 verhogen naar 9% zo blijkt uit het Belastingplan 2019.

Op die manier komt er ruimte om de belastingen op inkomen te verlagen. Het belasten van consumptie is namelijk stabieler en heeft minder verstorende effecten dan de belasting op arbeid. Lees verder

Bijtelling duurdere elektrische auto naar 22%

Per 1 januari 2019 gaat de bijtelling van 22% ook gelden voor elektrische auto’s met een catalogusprijs van meer dan € 50.000. Organisaties krijgen volgend jaar dus te maken met een bijtelling van 4% voor elektrische auto’s tot € 50.000 en 22% voor duurdere elektrische auto’s voor zover de grondslag boven de € 50.000 uitkomt. Lees verder

Omzetbelastingplichtig in ander Europees land

Ondernemen in een ander Europees land en de omzetbelasting; Ondernemen in Duitsland; Ondernemen in België

Kennispunt administratiekantoor voor al uw Duitse verplichtingen

  1. Gebruikt u een warehouse in een ander Europees land?
  2. Verkoopt u producten vanuit een warehouse aan particulieren?
  3. Levert u een dienst aan een particulier in een ander Europees land?

Als u bovenstaande vragen met “ja” beantwoord dan bent u mogelijk omzetbelastingplichtig in het land waar de warehouse staat/ in het land waarin de dienst wordt uitgevoerd.

Kennispunt VAT solutions ondersteunt u bij de registratie in een ander Europees land. Wij verzorgen voor u de aangiften omzetbelasting en communicatie met de lokale belastingdienst.

Kijk wat wij voor u kunnen doen op onze site: VAT Point Europe of neem contact op met ons voor meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen.

BTW over oninbare vorderingen

BTW over oninbare vorderingen; vraag de btw in 2018 terug!

Kennispunt administratiekantoor- boekhouden -diverse boekhoudpakketten mogelijk

Vanaf 2018 wordt het recht op teruggaaf van btw over oninbare vorderingen gemakkelijker. Dit komt door een wijziging in de btw-regels die per 1-1-2017 is ingegaan.

Een belangrijke wijziging is dat recht op teruggaaf automatisch ontstaat uiterlijk één jaar nadat de factuur opeisbaar is geworden. Als je in de factuur geen betalingstermijn hebt vermeld, is het bedrag 30 dagen na ontvangst opeisbaar volgens de wettelijke betalingstermijn.

btw over oninbare vorderingen van voor 2017

Voor btw over oninbare vorderingen die opeisbaar zijn geworden in 2016 of eerder geldt overgangsrecht. Voor die vorderingen wordt de termijn van één jaar geacht te zijn ingegaan op 1-1-2017.

Voorbeeld: Stel je hebt een factuur uit 2015 waarvan de betaaltermijn afliep op 15-7-2015. Daarvoor gaat de termijn van één jaar in op 1-1-2017. Dus vanaf 1-1-2018 mag je de btw over die vordering terugvragen van de Belastingdienst.

Hoe vraag je de btw over oninbare vorderingen terug?

Je kunt de btw over oninbare vorderingen terugvragen via de normale btw-aangifte. Hiervoor kan je kiezen uit 2 manieren voor teruggaaf van btw over oninbare vorderingen:

  • aftrekbare voorbelasting bij vraag 5b van de aangifte,
  • negatieve omzet bij vraag 1a of 1b.

Als later (een deel van) de oninbaar geachte factuur alsnog wordt betaald, ben je de btw over dat bedrag weer verschuldigd.

Let op: Als je een akkoord hebt gesloten met je afnemer om de vordering gedeeltelijk prijs te geven, mag je de btw niet terugvragen, ook niet gedeeltelijk.

 

Meer weten over dit onderwerp of over het voeren van de bedrijfsadministratie neem contact op met Kennispunt/ CijferAdvies Almelo

Cryptovaluta in de aangifte inkomstenbelasting

Cryptovaluta in de aangifte inkomstenbelasting


Een actueel onderwerp in de aangifte inkomstenbelasting is cryptovaluta. Virtuele betaalmiddelen, zoals bitcoins, vertegenwoordigen een bepaalde waarde. Cryptovaluta kunt u – net als euro’s – gebruiken om betalingen mee te doen. Als waarde geldt de waarde in het economische verkeer op de peildatum. Hierbij moet uw klant de koers gebruiken van de voor hem meest gebruikelijke beurs.

Nu zal het voor het belastingjaar 2017 nog wel meevallen aangezien de peildatum 1 januari 2017 is. Voor het volgende belastingjaar zullen de waarden zeker hoger liggen.

Heeft u vragen over de verwerking van uw bitcoins of andere vragen over de aangifte inkomstenbelasting neem contact op met Kennispunt/ CijferAdvies Almelo, wij zijn er voor u!

Kennispunt ingeschreven bij de Steuerberaterkammer in Duitsland

Kennispunt verzorgt diverse diensten voor bedrijven die actief zijn, cq willen worden in Duitsland. Om u ook legaal op het Duitse fiscale vlak van dienst te zijn ben ik ingeschreven in het Berufsregister der Steuerberaterkammer Düsseldorf. Meldung nach §3a StBerG. Onder nummer PA480013.

U kunt bij ons terecht voor het verzorgen van registratie en aangiften Duitse omzetbelasting, advies en ondersteuning bij de jaarrekening en fiscaliteiten van uw GmbH of andere Duitse onderneming. Ook verzorgen wij veelvuldig registraties bij de Soka-Bau en andere registraties/ aanvragen bij het Finanzamt denk bijvoorbeeld aan de vrijstelling Bauabzugsteuer.

Het u vragen over ondernemen in Duitsland of wilt gebruik maken van onze dienstverlening neem contact op met Marco van Houttum

 

Postbusadres op factuur toch voldoende voor aftrek BTW

Het Europese Hof van Justitie heeft aangegeven dat alleen de vermelding van een postbusadres op een BTW-factuur de aftrek van voorbelasting niet kan tegenhouden. Lees het hele artikel hier

 

De Europese rechter gaf aan dat het niet nodig is om op de factuur het adres te vermelden waar de ondernemer zijn economische activiteiten uitoefent. De vermelding van een postbusnummer was dus ook voldoende om in aanmerking te komen voor de aftrek van voorbelasting.
Europese Hof van Justitie,15 november 2017, ECLI: EU:C:2017:B67

183 dagenregeling

Bij de belastingheffing over inkomsten uit dienstbetrekking bij grensoverschrijdende werkzaamheden rijst al snel de vraag welk land de belasting kan heffen: het woonland of het werkland. Bij die toets is de 183-dagenregeling een belangrijk criterium.

Als de werknemer niet meer dan 183 dagen in het werkland verblijft, mag het woonland in beginsel belasting heffen. Welke dagen tellen mee voor dit criterium?De Hoge Raad heeft die vraag onlangs beantwoord: de 183-dagentoets is niet beperkt tot echte werkdagen in de werkstaat, ook andere dagen waarop de werknemer in het werkland verblijft en die enig verband houden met zijn werkzaamheden tellen mee. Denk aan zaterdagen, zondagen, nationale feestdagen en dergelijke. Deze physical-presence methode biedt mogelijkheden om de belastingheffing over internationale inkomsten uit dienstbetrekking te optimaliseren aan de andere kant biedt deze uitspraak ook handvatten om overschrijding van het aantal dagen te voorkomen.

 

Kennispunt helpt u graag verder neem contact op met uw Kennispunt adviseur Marco van Houttum

 

 

 

Deskundige financiële, fiscale en juridische ondersteuning op een persoonlijke en betrokken wijze. Ontdek wat Kennispunt voor u kan doen.